Gradnja in vzdrževanje površin


FotogalerijaGradnja

Povezava Laze-Arnače – ureditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje Povezava Laze-Arnače – ureditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje Povezava Cirkovce-Golob-Zaluberšek – ureditev spodnjega ustroja, asfaltiranje, kamnite zložbe Povezava Cirkovce-Golob-Zaluberšek – ureditev spodnjega ustroja, asfaltiranje, kamnite zložbe Šiman-Tajna – ureditev spodnjega ustroja, odvodnjavanje, izvedba asfaltiranja Šiman-Tajna – ureditev spodnjega ustroja, odvodnjavanje, izvedba asfaltiranja Povezava Sp.-Zg. Kavče – ureditev cestišča, izvedba robnikov, asfaltiranje Povezava Sp.-Zg. Kavče – ureditev cestišča, izvedba robnikov, asfaltiranje
Cesta Podkraj-Arnače – ureditev voziščne konstrukcije, odvodnjavanja in izvedba asfaltiranja Cesta Podkraj-Arnače – ureditev voziščne konstrukcije, odvodnjavanja in izvedba asfaltiranja Povezava Pritoka-Arnače – ureditev spodnjega ustroja in asfaltiranje Povezava Pritoka-Arnače – ureditev spodnjega ustroja in asfaltiranje Povezava Zg.- Sp. Laze – ureditev spodnjega ustroja in asfaltiranje Povezava Zg.- Sp. Laze – ureditev spodnjega ustroja in asfaltiranje Povezava Podkraj-Kavče – izvedba sanacije usada, zamenjava spodnjega ustroja in asfaltiranje Povezava Podkraj-Kavče – izvedba sanacije usada, zamenjava spodnjega ustroja in asfaltiranje
Povezava Podkraj-Kavče – izvedba sanacije usada ter izgradnja AB opornega zidu Povezava Podkraj-Kavče – izvedba sanacije usada ter izgradnja AB opornega zidu Povezava Podkraj-Kavče – izvedba AB opornega zidu na mestu usada Povezava Podkraj-Kavče – izvedba AB opornega zidu na mestu usada Koželjskega cesta Velenje – ureditev spodnjega ustroja, odvodnjavanje in izvedba asfaltiranja Koželjskega cesta Velenje – ureditev spodnjega ustroja, odvodnjavanje in izvedba asfaltiranja Šmartno ob Paki – izvedba kanalizacije Mali Vrh Šmartno ob Paki – izvedba kanalizacije Mali Vrh
Šmartno ob Paki-Skorno, do kmetije Župan – ureditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje Šmartno ob Paki-Skorno, do kmetije Župan – ureditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje Stanovanjski objekt v Tajni – izvedba AB opornih zidov in izvedba fasade Stanovanjski objekt v Tajni – izvedba AB opornih zidov in izvedba fasade OŠ Gorica – izvedba gradbenih del in točkovnih temeljev za opremo ter preplastitev igrišča OŠ Gorica – izvedba gradbenih del in točkovnih temeljev za opremo ter preplastitev igrišča