PE Gradnje


Ø PE GRADNJE

 

DE ASFALTI

Smo specializirano podjetje z več kot 20 let bogatih delovnih izkušenj za:

·        asfaltiranje površin

·        preplastitve in sanacije udarnih jam

·        izgradnjo in rekonstrukcijo prometnih poti, cest, parkirišč in parkov

·        izgradnjo in rekonstrukcijo mostov, brvi ter opornih zidov

·        izvedbo zunanje ureditve zasebnih in industrijskih objektov

 

DE STROJNA OPERATIVA

Z izkušnjami strokovno usposobljenega kadra nudimo celovito in kakovostno izvedbo pri:

·        izdelavi in montaži toplovodov

·        izdelavi in montaži odvodnjavanja meteornih vod na mostovih

·        izdelavi in montaži jeklenih konstrukcij in nadstrešnic

·        dobavi materiala in montaži toplovodnih podpostaj

 

Ponudbo uspešno dopolnjujemo z individualnim pristopom na področju naprednih ogrevalnih sistemov. Nudimo vam pomoč za pridobivanje subvencije EKO slada. Izvajamo inštalacije vseh vrst naprednih ogrevalnih sistemov glede na:

Vir ogrevanja:

-        ogrevanje na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci),

-        ogrevanje na plin / kurilno olje,

-        ogrevanje s toplotnimi črpalkami,

-        kolektorski sistem za ogrevanje sanitarne vode / oz. pomoč k ogrevanju.

Način ogrevanja:

-        talno ogrevanje

-        radiatorsko ogrevanje

-        konvektorsko ogrevanje

 

DE NIZKE IN VISOKE GRADNJE

Ponudba podjetja na področju nizkih in visokih gradenj ter gradbeno inženirskih objektov zajema strokovni pristop in aktivno sodelovanje s projektanti, nadzorniki in investitorji, saj pomeni tak način dela najboljši pregled nad delom vseh udeleženih v procesu izvedbe projekta. V sklopu storitev zasebnim in javnim investitorjem nudimo:

·        izgradnjo in rekonstrukcijo komunalnih objektov, vodov in naprav (kanalizacija, vodovod, toplovod, čistilne naprave, …)

·        obnovo in vzdrževanje stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov

·        izdelavo objektov na ključ

·        obnovo kopalnic

·        izdelavo montažnih sistemov

·        adaptacijo in rekonstrukcijo sistemov

      ·        obnovo in vzdrževanje hišnih instalacij