PE Vzdrževanje


 Ø PE VZDRŽEVANJE

 

DE VZDRŽEVANJE TRG

Izvajamo gradbena in vzdrževalna dela po naročilu pravnih in fizičnih oseb na območju Šaleške doline in širše regije in sicer:

·        izvedba in vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije

·        strojno čiščenje javnih površin

·        strojno čiščenje kanalizacijskih cevi

·        strojno pranje površin

·        storitve z gradbeno mehanizacijo

·        prevozne storitve in premiki gradbene mehanizacije

·        izvedba zimske službe za naročnike

 

KONCESIJA

V skladu s koncesijsko pogodbo ter odloki o občinskih javnih cestah in odloki o kategorizacijah cest vzdržujemo občinske ceste v občini Velenje. Prav tako kot koncesionarji izvajamo postavitve, preglede in odstranjevanje začasnih prometnih ureditev, ki nastajajo pri gradbenih oz. drugih delih v okviru del rednega vzdrževanja občinskih cest. Dela rednega vzdrževanja so:

·        pregledniška služba

·        redno vzdrževanje prometnih površin

·        redno vzdrževanje bankin

·        redno vzdrževanje odvodnjavanja

·        redno vzdrževanje brežin

·        redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

·        redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

·        redno vzdrževanje vegetacije

·        zagotavljanje preglednosti

·        čiščenje cest

·        redno vzdrževanje cestnih objektov

·        nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

·        intervencijski ukrepi

·        zimska služba