Priprava dela


  

Ø PRIPRAVA DELA

 

Priprava dela vključuje natančno analizo številnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo projekta:

 

·        ogled del oziroma lokacije

·        popise gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del

·        pridobitev strokovnih podlag za kalkulacije

·        izdelavo ponudbenega predračuna

·        koordinacijo in vodenje del skladno s projektno dokumentacijo

·        strokovni nadzor, izdelavo poročil in terminskih planov

·        kontrolo kakovosti izvedenih del, vgrajenih materialov in opreme

·        pregled mesečnih situacij in končnih obračunov

·        pripravo dokumentacije za končno predajo izvedenih del

·        zagotovitev dokazil o zanesljivosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del

·        pripravo dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja

·        pripravo končnega obračuna izvedenih del in ustreznih garancij

·        strokovno pomoč in svetovanje