Reference


Ø PE GRADNJE

CESTE v sklopu koncesije za MO Velenje:

Rekonstrukcija ceste, zamenjava in utrditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in izvedba asfaltiranja:

-        Odcep Strahovnik, 1.348,51 m2

-        Pokopališče–Jemej, 541,22 m2

-        Laze–Arnače, 3.021,59 m2

-        Odcep Bedenik, 731,16 m2

-        Škalske Cirkovce–Golob–Zaljuberšek, 2.267,35 m2

-        Odcep Matozel, 1.442,70 m2

-        Šalek "za smučiščem", 431,10 m2

-        Sv. Jožef–Tašler–pokopališče Škale, 255,50 m2

-        Jovan–Klančnik–stara državna cesta, 5.637,62 m2

-        Juvan–Juvanov vrh, 4.624,75 m2

-        S obvoznica–Velunja–Velenje, 517,00 m2

-        Povezava Šiman–Tajna, 4.122,50 m2

-        Odcep Šuster, 1.119,65 m2

-        Povezava Sp.–Zg. Kavče, 1.091,29 m2

-        Podkraj–Arnače, 380,50 m2

-        Podkraj–Kavče, 1.650,00 m2

-        Škalske Cirkovce–Golob–Zaljuberšek II. in III. etapa, 4.550,00 m2

-        Odcep Tone–Pusti potok, 1.540,00 m2

-        Odcep–Žohar, 1.755,00 m2

-        Pritoka–Zg. Arnače, 1.431,90 m2

-        Povezava Sp. Laze, 1.905,00 m2

 

Ostale večje reference:

-        Izvedba AB opornega zidu v Kavčah - usad ob JP 950960, MO Velenje

-        Zunanja ureditev pri stanovanjski hiši v Bevčah

-        Rekonstrukcija Koželjskega ceste z odvodnjavanjem, MO Velenje

-        Izvedba AB opornih zidov v skupni dolžini 40 m, Velenje

-        Izvedba odvodnjavanja in ureditev zunanjih površin z asfaltiranjem, Njiva Žalec

-        Izvedba nove kanalizacije na Ljubljanski cesti, l = 80 m, MO Velenje in KP Velenje

-        Izvedba nove kanalizacije - kanal 6, l = 85 m, KP Velenje in Občina Šmartno ob Paki

-        Izvedba kanalizacije Mali vrh - kanal 6, l = 85 m, KP Velenje in Občina Šmartno ob Paki

-        Rekonstrukcija ceste do Kmetije Župan - 5.500,00 m2 in izvedba kamnite zložbe, Občina Šmartno ob Paki

-        Izvedba sanacije ceste IX. v Velenju v kompletu z odvodnjavanjem, MO Velenje

-        Izvedba asfaltiranja v sklopu projekta Vodovod Vinska Gora - 10.000,00 m2, Esotech

 

STROJNA OPERATIVA – energetika

PLINSKA KOTLOVNICA:

1,25 MW - Celje, IZLETNIK Celje d. d.

60 KW - Hrastovec pri Velenju, fizična oseba

24 KW - Ljubečna, fizična oseba

KOTLOVNICA NA PELETE:

70 KW - AM MIKLAVC d.o.o.

30 KW - Šmartno ob Paki, fizična oseba

14 KW - Tabor, fizična oseba

25 KW - Velenje, fizična oseba

25 KW - Polzela, fizična oseba

KOTLOVNICA NA PODPIH - PIROLIZA:

30 KW - Vrhnika, fizična oseba

30 KW - Vransko, fizična oseba

KOTLOVNICA NA SEKANCE:

90 KW - Slovenj Gradec, TC RAHTEL d.o.o.

25 KW - Vransko, fizična oseba

KOTLOVNICA - TOPLOTNA ČRPALKA:

60 KW - Slovenj Gradec, TC RAHTEL d.o.o.

18 KW - Vransko, AIDA d.o.o.

SONČNI KOLEKTORJI:

10 kolektorjev - Velenje, fizična oseba

6 kolektorjev - Velenje, fizična oseba

4 kolektorji - Trojane, fizična oseba

2 kolektorja - Kresnice, fizična oseba