Standardi kakovosti


Politika kakovosti in ravnanja z okoljem


Splošni  cilji  kakovosti in ravnanja z okoljem


Splošni cilji kakovosti so naslednji:

   
Okvirni cilji ravnanja z okoljem so:


Izvedbeni cilji ravnanja z okoljem so sestavni del letnega programa ravnanja z okoljem.