Opis dejavnosti


Okolje v katerem živimo je obraz naše družbe. Lepa in urejena okolica, ki odraža skrb njenih občanov je vodilo našega poslovanja. V podjetju Pup d.d. se že več kot 10 let trudimo ohraniti naše okolje urejeno in upravičiti vezi vašega zaupanja.


Urejanje okolja

Smo strokovnjaki na področju urejanja in vzdrževanja zasebnih in javnih zelenih površin (zasaditve, košnja zelenic, nega cvetličnih gredic, grmovnic in drevnine...).

V sklopu ureditev zunanjih površin individualnih ali poslovnih objektov vam ponujamo naslednje storitve:
·    ogled lokacije
·    izdelava posnetka stanja
·    izdelava idejnega načrta zasaditve
·    dobava kvalitetnih sadik
·    izvedba zasaditve.

Načrtujemo in izvajamo revitalizacijo zasaditev ob gradovih, graščinah, sakralnih objektih in spomenikih.

Na arborsitiočnem področju izvajamo naslednje storitve:
·    ogled dreves
·    ocena vitalnosti - zdravstvenega stanja drevesa
·    strokovno odstranjevanje potencialno nevarnih odmrlih ali slabo vraščenih delov drevesa
·    strokovno oblikovanje drevesnih krošenj

Prisluhniti vam in vas obenem spoznati z našim delom in dosežki spada k poglavitnim ciljem podjetja PUP d.d. In prav s tem namenom vas vabimo, da obiščete našo spletno stran. Naj postane prostor kjer se srečamo, spoznamo in izmenjamo mnenja.

Uredimo Vaše okolje skupaj.


?>