• Domov
 • Dejavnosti
 • Urejanje okolja

Urejanje okolja

Zunanje bivalno okolje je ključno za prijetno počutje, urejena okolica pa doseže svoj namen, kadar je uporabljena, torej se skozi vrt z veseljem sprehodimo, posedamo na zeleni terasi oziroma se zadržujemo v svojem zelenem »raju«. Vse našteto dosežemo s skrbno načrtovano ureditvijo, ki združuje prave strukture, teksture in barve skozi vse letne čase.

V podjetju Pup d.o.o.. se že več kot 30 let trudimo graditi in nadgrajevati zeleno okolje ter svojim strankam dajati vse in še več, kar lahko ponuja skladnost rastlinja, grajenih prvin in osnovne arhitekturne podobe katero nadgrajujemo s svojim znanje in dolgoletnimi izkušnjami na področju hortikulture.

Smo vrhunski strokovnjaki na področju urejanja krajine in vzdrževanja zasebnih in javnih zelenih površin (zasaditve, košnja zelenic, nega cvetličnih gredic, grmovnic in drevnine ...).

V sklopu ureditev zunanjih površin individualnih ali poslovnih objektov vam ponujamo naslednje storitve:

 • ogled lokacije
 • izdelava posnetka stanja
 • izdelava idejnega načrta zasaditve z vizualizacijo
 • dobava kvalitetnih sadik
 • izvedba zasaditve

Izvedba grajenih prvin (tlakovanje poti, izdelava suhozidov (škarp), robne bariere, izdelava stopnic, ...).

Izkop, prerazporeditev in smiselna uporaba sadik, ki so že prisotne na Vašem vrtu.

Načrtujemo in izvajamo revitalizacijo zasaditev ob gradovih, graščinah, sakralnih objektih in spomenikih.

Na arborističnem področju izvajamo naslednje storitve:

 • ogled dreves
 • ocena vitalnosti - zdravstvenega stanja drevesa
 • strokovno odstranjevanje potencialno nevarnih odmrlih ali slabo vraščenih delov drevesa
 • strokovno oblikovanje drevesnih krošenj

Prisluhniti vam in vas obenem spoznati z našim delom in dosežki spada k poglavitnim ciljem podjetja PUP d.o.o.. In prav s tem namenom vas vabimo, da obiščete našo spletno stran. Naj postane prostor kjer se srečamo, spoznamo in izmenjamo mnenja.

Skupaj bomo uredili Vaše okolje v prostor z novimi dimenzijami, kjer bo za Vaše počutje najpomembnejšo vlogo odigrala narava.