Priprava dela

Priprava dela vključuje natančno analizo številnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo projekta:

 • ogled del oziroma lokacije
 • popise gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
 • pridobitev strokovnih podlag za kalkulacije
 • izdelavo ponudbenega predračuna
 • koordinacijo in vodenje del skladno s projektno dokumentacijo
 • strokovni nadzor, izdelavo poročil in terminskih planov
 • kontrolo kakovosti izvedenih del, vgrajenih materialov in opreme
 • pregled mesečnih situacij in končnih obračunov
 • pripravo dokumentacije za končno predajo izvedenih del
 • zagotovitev dokazil o zanesljivosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del
 • pripravo dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja
 • pripravo končnega obračuna izvedenih del in ustreznih garancij
 • strokovno pomoč in svetovanje