Reference gradnje

PE GRADNJE

CESTE v sklopu koncesije za MO Velenje:

Rekonstrukcija ceste, zamenjava in utrditev spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in izvedba asfaltiranja:

 • Odcep Strahovnik, 1.348,51 m2
 • Pokopališče–Jemej, 541,22 m2
 • Laze–Arnače, 3.021,59 m2
 • Odcep Bedenik, 731,16 m2
 • Škalske Cirkovce–Golob–Zaljuberšek, 2.267,35 m2
 • Odcep Matozel, 1.442,70 m2
 • Šalek "za smučiščem", 431,10 m2
 • Sv. Jožef–Tašler–pokopališče Škale, 255,50 m2
 • Jovan–Klančnik–stara državna cesta, 5.637,62 m2
 • Juvan–Juvanov vrh, 4.624,75 m2
 • S obvoznica–Velunja–Velenje, 517,00 m2
 • Povezava Šiman–Tajna, 4.122,50 m2
 • Odcep Šuster, 1.119,65 m2
 • Povezava Sp.–Zg. Kavče, 1.091,29 m2
 • Podkraj–Arnače, 380,50 m2
 • Podkraj–Kavče, 1.650,00 m2
 • Škalske Cirkovce–Golob–Zaljuberšek II. in III. etapa, 4.550,00 m2
 • Odcep Tone–Pusti potok, 1.540,00 m2
 • Odcep–Žohar, 1.755,00 m2
 • Pritoka–Zg. Arnače, 1.431,90 m2
 • Povezava Sp. Laze, 1.905,00 m2

Ostale večje reference:

 • Izvedba AB opornega zidu v Kavčah - usad ob JP 950960, MO Velenje
 • Zunanja ureditev pri stanovanjski hiši v Bevčah
 • Rekonstrukcija Koželjskega ceste z odvodnjavanjem, MO Velenje
 • Izvedba AB opornih zidov v skupni dolžini 40 m, Velenje
 • Izvedba odvodnjavanja in ureditev zunanjih površin z asfaltiranjem, Njiva Žalec
 • Izvedba nove kanalizacije na Ljubljanski cesti, l = 80 m, MO Velenje in KP Velenje
 • Izvedba nove kanalizacije - kanal 6, l = 85 m, KP Velenje in Občina Šmartno ob Paki
 • Izvedba kanalizacije Mali vrh - kanal 6, l = 85 m, KP Velenje in Občina Šmartno ob Paki
 • Rekonstrukcija ceste do Kmetije Župan - 5.500,00 m2 in izvedba kamnite zložbe, Občina Šmartno ob Paki
 • Izvedba sanacije ceste IX. v Velenju v kompletu z odvodnjavanjem, MO Velenje
 • Izvedba asfaltiranja v sklopu projekta Vodovod Vinska Gora - 10.000,00 m2, Esotech

STROJNA OPERATIVA – energetika

PLINSKA KOTLOVNICA:

 • 1,25 MW - Celje, IZLETNIK Celje d. d.
 • 60 KW - Hrastovec pri Velenju, fizična oseba
 • 24 KW - Ljubečna, fizična oseba

KOTLOVNICA NA PELETE:

 • 70 KW - AM MIKLAVC d.o.o.
 • 30 KW - Šmartno ob Paki, fizična oseba
 • 14 KW - Tabor, fizična oseba
 • 25 KW - Velenje, fizična oseba
 • 25 KW - Polzela, fizična oseba

KOTLOVNICA NA PODPIH - PIROLIZA:

 • 30 KW - Vrhnika, fizična oseba
 • 30 KW - Vransko, fizična oseba

KOTLOVNICA NA SEKANCE:

 • 90 KW - Slovenj Gradec, TC RAHTEL d.o.o.
 • 25 KW - Vransko, fizična oseba

KOTLOVNICA - TOPLOTNA ČRPALKA:

 • 60 KW - Slovenj Gradec, TC RAHTEL d.o.o.
 • 18 KW - Vransko, AIDA d.o.o.

SONČNI KOLEKTORJI:

 • 10 kolektorjev - Velenje, fizična oseba
 • 6 kolektorjev - Velenje, fizična oseba
 • 4 kolektorji - Trojane, fizična oseba
 • 2 kolektorja - Kresnice, fizična oseba